Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o začatých správnych konaniach

Začaté správne konanie 11.12.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 11.12. 2017


Žiadateľ: Obec Očová

druh dreviny:  3 ks smrek

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: C-KN  2392, zastavané plochy           

vlastník pozemku: Obec Očová

odôvodnenie: smreky rastú v tesnej blízkosti toku Hučavy. Koryto potoka je v tomto úseku plytké a pri zvýšení hladiny vody sa voda vylieva na breh, podmáča terén. Vzhľadom na skutočnosť, že smreky majú plytkú koreňovú sústavu , hrozí ich vyvrátenie a poškodenie majetku vo vlastníctve fyzických osôb - oplotenia záhrad.

termín výrubu: do marca 2018


 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 24.11. 2017


Žiadateľ: Ján Chabada, Gagarinova 15, Očová

druh dreviny:  2 ks lipa, 30 m2 orgován

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: C-KN  2195, zastavané plochy           

vlastník pozemku: CZ EC AV na Slovensku Očová

odôvodnenie: lipy ohrozujú chodcov, korene dvíhajú chodníky, konáre ohrozujú elektrické vedenie, v prípade silného vetra hrozí vyvrátenie stromu a poškodenie budovy kostola, príp. statiky veže

termín výrubu: do marca 2018, resp. 2019


 

Začaté správne konanie 9.11.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 9.11. 2017


Žiadateľ: Obec Očová

druh dreviny: 1 ks javor, 2 ks smrek, 1 ks borovica

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: C-KN  2884/1 (E-KN 4391/9), ostatné plochy - Jána Palárika

                      C-KN 2271/21, zastavané plochy - Slnečná

                      C-KN 2758 (E-KN 4390/5), ostatné plochy - J.R.Poničana

                      C-KN 2314/1 (E-KN 3876/1), ostatné plochy - cintorín

vlastník pozemku: Obec Očová - ulice, rím.-kat. cirkev a ev. a.v. cirkev - cintorín

odôvodnenie: javor vyschnutý, smreky zasahujú do vedenia, borovica ohrozuje majetok na cintoríne

termín výrubu: do marca 2018


 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 2.3. 2017


Žiadateľ: Obec Očová


druh dreviny: 1 ks breza

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: C-KN  2415/6 (KN-E 4364/1)

druh pozemku: ostatné plochy

vlastník pozemku: Obec Očová

odôvodnenie: strom rastie v brehovej časti regulovaného potoka, hrozí vyvrátenie a zahatanie toku

termín výrubu: do marca 2017


 

Začaté správne konanie 5. 1. 2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 05.1. 2017


Žiadateľ: Bohumil Jankovič, Očová


druh dreviny: 1 ks lipa malolistá

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: C-KN  770/1

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

vlastník pozemku: Bohumil Jankovič

odôvodnenie: strom ohrozuje stavbu rodinnéh domu, okolie stavby veľa domu, zasahuje korunou do cesty, taktiež vo dvore je zvýšené riziko pohybu z dôvodu konárom pri deťoch

termín výrubu: do marca 2017


 

Začaté správne konanie 01.12.2016

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 01.12. 2016


Žiadateľ: Obec Očová


druh dreviny: 14 ks tuja, 100,2 m2 krov

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: C-KN  1499/5

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

vlastník pozemku: Obec Očová

odôvodnenie: plocha pred kultúrnym domom, tuje sú napadnuté škodcom, tienia zrekonštruovanú budovu kultúrneho domu, krovitý porast (živý plot) je nevyhovujúci z dôvodu plánovanej výstavby "kultúrneho parku"

termín výrubu: do marca 2017


 

Začaté správne konanie 24.3.2016

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 24. 3. 2016


Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo Očová


druh dreviny: 59 ks smrek, 2 ks buk

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: E-KN  2344

druh pozemku: TTP

vlastník pozemku: FO, nájomca PD Očová

odôvodnenie: potreba odstránenia drevín napadnutých lykožrútom smrekovým, z dôvodu zabránenia jeho ďalšiemu rozšíreniu a vzniku kalamitného stavu

termín výrubu: nestanovený


 

Začaté správne konanie 22.3.2016

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 22. 3. 2016


Žiadateľ: Lesy SR š.p., OZ Kriváň, 962 04 Kriváň 334


druh dreviny: 166 ks smrek

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: E-KN 2281, 2284

druh pozemku: lesné pozemky

vlastník pozemku: Lesy SR, š.p. Banská Bystrica

odôvodnenie: potreba odstránenia drevín napadnutých lykožrútom smrekovým, z dôvodu zabránenia jeho ďalšiemu rozšíreniu a vzniku kalamitného stavu

termín výrubu: nestanovený


 

Začaté správne konanie 09.03.2016

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 09. 3. 2016


Žiadateľ: Ľuboslav Halama, Očová


druh dreviny: breza 2 ks, smrek 9 ks, tuja 1 ks, orgován 3 ks, neznámy 1 ks

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: C-KN 1317/2

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

vlastník pozemku: Slovenská republika, správca Okresný úrad Banská Bystrica

odôvodnenie: tienenie prízemných bytov, bytov na 1. poschodí, parkoviska, prekážka pri plánovanej oprave vonkajšieho schodiska, chodníkov a zastrešenia a fasády bytovky

termín výrubu: marec 2016, október-december 2016


 

Začaté správne konanie 11.3.2016

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 11. 3. 2016


Žiadateľ: Janka Mojžišová, Očová


druh dreviny: tuja 4 ks

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: C-KN 1174, 1175

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

vlastník pozemku: Obec Očová

odôvodnenie: stromy clonia, poškodzujú nehnuteľnosť

termín výrubu: marec 2016, október-december 2016


 

Začaté správne konanie 16.2.2016

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 16. 2. 2016


Žiadateľ: Lukáš Prítuľa, Očová


druh dreviny: smrek obyčajný 3 ks

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: E-KN 4391/9

druh pozemku: ostatné plochy

vlastník pozemku: Obec Očová

odôvodnenie: stromy clonia, zamedzujú osvetleniu obytných miestností, zamedzujú vstup väčších áut do rodinného domu

termín výrubu: marec 2016


 

Začaté správne konanie 10.2.2016

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 10. 2. 2016


Žiadateľ: Obec Očová


druh dreviny:viď príloha   

katastrálne územie: Očová
číslo parcely: viď príloha
druh pozemku: viď príloha
odôvodnenie: stromy zasahujú do lámp verejnéo osvetlenia, resp. znižujú intenzitu svietenia, 1 ks ničí chodník pre peších a 1 ks zasahuje do cesty III. tr. 
termín výrubu: marec 2016

 

Zoznam drevín k žiadosti o výrub (stromy zasahujúce do verejného osvetlenia)
P.č. adresa druh dreviny obvod kmeňa číslo parc. poznámka
1 SNP 355  smrek pichľavý 58 C 2411 (E 4364/1)  
2 SNP 356  smrek pichľavý 83 C 2411 (E 4364/1)  
3 SNP 356  smrek pichľavý 86 C 2411 (E 4364/1)  
4 SNP 356  cipruštek 65 C 2411 (E 4364/1)  
5 SNP 359  smrek pichľavý 52 C 2411 (E 4364/1)  
6 SNP 363/156  smrek pichľavý 45 C 2411 (E 4364/1)  
7 SNP 422/236  smrek pichľavý 69 C 2411 (E 4364/1)  
8 SNP 422/236  smrek pichľavý 93 C 2411 (E 4364/1)  
9 SNP 422/236  smrek pichľavý 69 C 2411 (E 4364/1)  
10 SNP 435/254  tuja 75 C 2411 (E 4364/1)  
11 SNP 435/254  tuja 80 C 2411 (E 4364/1)  
12 SNP 435/254  tuja 48 C 2411 (E 4364/1)  
13 J. R. Poničana 743/23  tuja 56 C 2758 (E 4390/5)  
14 J.R. Poničana 799/52  smrek obyč. 30 C 2758 (E 4390/5)  
15 J.R. Poničana 799/52  smrek obyč. 26 C 2758 (E 4390/5)  
16 J.R. Poničana 799/52  smrek obyč. 29 C 2758 (E 4390/5)  
17 J.R. Poničana 799/52  smrek obyč. 16 C 2758 (E 4390/5)  
18 J. R. Poničana 841/104  smrek pichľavý 73 C 2666/9  
19 Športová 729/26  smrek obyč. 63 C 2765 (E 1486/1) pri plote štadióna
20 Športová 729/26  jedľa 51 C 2765 (E 1486/1) pri plote štadióna
21 Športová 729/26  čerešňa 47 C 2765 (E 1486/1) pri plote štadióna
22 Športová 729/26  jabloň 52 C 2765 (E 1486/1) pri plote štadióna
23 Športová 729/26  slivka 43 C 2765 (E 1486/1) pri plote štadióna
24 Športová 714/8  smrek pichľavý 80 C 1996/7 (E 326) vyjadrenie vlastníkov
25 Športová 714/8  smrek pichľavý 64 C 1996/7 (E 326) vyjadrenie vlastníkov
26 Športová 714/8  smrek pichľavý 69 C 1996/7 (E 326) vyjadrenie vlastníkov
27 spojnica ČSA + SNP jabloň 78 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
28 spojnica ČSA + SNP jabloň 75 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
29 spojnica ČSA + SNP smrek obyč. 77 C 2375 cesta k RD  nad Šimiakovi
30 spojnica ČSA + SNP smrek obyč. 83 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
31 spojnica ČSA + SNP smrek obyč. 55 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
32 spojnica ČSA + SNP smrek obyč. 71 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
33 spojnica ČSA + SNP smrek obyč. 52 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
34 spojnica ČSA + SNP smrek obyč. 56 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
35 spojnica ČSA + SNP smrek obyč. 55 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
36 spojnica ČSA + SNP smrek obyč. 54 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
37 spojnica ČSA + SNP smrek obyč. 37 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
38 spojnica ČSA + SNP smrek obyč. 54 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
39 spojnica ČSA + SNP smrek obyč. 41 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
40 spojnica ČSA + SNP smrek obyč. 43 C 2375 cesta k RD nad Šimiakom
41 SNP 391/99 borovica ob. 103 C 2375 v kúte pri RD
42 SNP 391/99 smrek obyč. 44 C 2375 v kúte pri RD
43 SNP 339/67 agát 142 C 2361/1 (E 4364/1) od ČSA pri schodisku
44 SNP 339/67 slivka divá 45 C 2361/1 (E 4364/1) od ČSA pri schodisku
45 SNP 339/67 slivka divá 74 C 2361/1 (E 4364/1) od ČSA pri schodisku
46 ČSA ľavá strana  kroviny 35 m2 C 2361/1 (E 4364/1)  
47 SNP 282/23 lipa 118 C 2413/1 (E 4364/1) krajnica cesty III. tr.
48 Dolná ľavá strana  kroviny 10 m2 C 2391/1  
49 Mieru 550/67  orech 140 C 2399/1 (E 4391/9)  
50 Mieru 534/59  slivka 40 C 2399/1 (E 4391/9)  
51 Mieru 41  smrek obyč. 85 C 2399/1 (E 4391/9)  
52 Mieru 41  smrek ovorika 60 C 2399/1 (E 4391/9)  
53 Mieru 508/35  jedľa dugl. 53 C 2399/1 (E 4391/9)  
54  J. R. Ponična 814/99  borovica ob. 58 C 2648 (E 4390/5)  
55 SNP 351  smrek pichľavý 95 C 2411 (E 4364/1) chodník pre peších, poškodzujú korene


 

Začaté správne konanie 03.11.2015

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 3. 11. 2015


Žiadateľ: Obec Očová


druh dreviny:topoľ - 4 ks    

katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-E 1486/1 (pozemok v správe SPF)
druh pozemku: ostatné plochy
odôvodnenie: stromy sú čiastočne napadnuté škodcami, poškodené, ohrozujú nehnuteľnosť v dolnej časti futbalového štadióna, oplotenia areálu ako aj návštevníkov 
termín výrubu: november 2015 - marec 2016


 

Začaté správne konanie 27.10.2015

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 27. 10. 2015


Žiadateľ: Ján Chabada, Darina Janková, MDŽ 569/9, Očová


druh dreviny:smrek - 2 ks, jedľa - 1 ks,     

katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 2359/3, KN-E 3872/101
druh pozemku: záhrady, orná pôda
odôvodnenie: stromy ohrozujú oplotenie RD, konáre ohrozujú nehnuteľnosti a hnuteľný majetok
termín výrubu: november 2015 - marec 2016


 

Začaté správne konanie 18.9.2015

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 18. 9. 2015


Žiadateľ: Ján Jankov, Darina Janková, ČSA 38/3, Očová


druh dreviny:smrek - 1 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 1063/1
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
odôvodnenie: strom ohrozuje stavby rodinných domov, pri jeho hmotnosti a výške je pravdepodobnosť, že sa pri silnejšom vetre zrúti a poškodí nehnuteľnosti
termín výrubu: október - december 2015


 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 16. 2. 2015


Žiadateľ: Ján Chabada, SNP 288/29, Očová


druh dreviny:smrek - 1 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely:KN-E 4364/1
druh pozemku: ostatné plochy
odôvodnenie: strom zasahuje do elektrického vedenia a zároveň ohrozuje svojou výškou pri silnom vetre dve nehnuteľnosti
termín výrubu: rok 2015


 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 16. 2. 2015


Žiadateľ: Obec Očová, SNP 330/110, Očová


druh dreviny:smrek - 1 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely:KN-E 4391/1
druh pozemku: ostatné plochy
odôvodnenie: pri silnom vetre hrozí ich vyvrátenie, ohrozuje súkromný majetok
termín výrubu: marec 2015


 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 13. 2. 2015


Žiadateľ: Ján Baláž,Mateja Bela Funtíka 95/1, Očová


druh dreviny: borovica 2 ks, jedľa 1 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 27
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
odôvodnenie: ihličie zo stromov znečisťuje dvor, tôni, zasahuje do vedenia
termín výrubu: marec 2015


 

Začaté správne konanie 13.1.2015

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 13. 1. 2015


Žiadateľ: Obec Očová, SNP 330/110, Očová


druh dreviny:lipa - 1 ks, duglaska - 2 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 2884/1 (KN-E 4391/1)
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
odôvodnenie:stromy zasahujú na elektrického a telekomunikačného vedenia, pri silnom vetre hrozí ich vyvrátenie a poškodenie nehnuteľností, zdravia občanov. Lipa zasahuje do elektrického vedenia a je orezaná koruna.
termín výrubu:  január až marec 2015


 

Začaté správne konanie 7.1.2015

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 7. 1. 2015


Žiadateľ: Bohumil Jankovič, SNP 327/57, Očová


druh dreviny:lipa - 1 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 770/1
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
odôvodnenie: lipa ohruzuje stavbu rodinného domu, plotu, následne stavbu susedného domu. Koruna, konáre zasahujú aj do cesty. Nebezpečenstvo úrazu konármi na prislúchajúcom pozemku.
termín výrubu:  január až marec 2015


 

Začaté správne konanie 10.12.2014

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 10. 12. 2014


Žiadateľ: Pavel Pohorelec, Štefana Pilárika 12, Očová


druh dreviny: smrek obyčajný - 2ks, smrek strieborný - 1 ks, jedľa - 1 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: 1265/1, 1265/2, 1286
druh pozemku: TTP
odôvodnenie: stromy sú v blízkosti paneláku ohrozujú tým staubu, autá na parkovisku. Sú už veľmi veľké a počas vetra ich halúzky- vetvy búchajú o okná.
termín výrubu:  január až marec 2015


 

Začaté správne konania 16.10.2014

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 16. 10. 2014


Žiadateľ: Obec Očová, Očová Ul. SNP 330/110


druh dreviny: tuja - 7 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 1499/5
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
odôvodnenie: tuje sú panadnuté škodcom po celom kmeni škodcom, vyschýnajú, nakláňajú sa, jedna sa opiera o budovu kultúrneho domu, čím ju poškodzuje
termín výrubu:  október 2014 až marec 2015

druh dreviny: agát - 3 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 770/2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
odôvodnenie: agáty rastú v strmom svahu, pri silnom vetre a nadmerných zrážkach hrozí zlomenie a vyvalenie stromov na budovy, o čo svedčí už jeden zlomený agát
termín výrubu:  október 2014 až marec 2015

druh dreviny: smerek - 1 ks, borievka - 2 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 1802 (KN-E 4364/1)
druh pozemku: ostatné plochy
odôvodnenie: na pozemku, na ktorom dreviny rastú sa plánuje vybudovať parkovisko pre materskú školu z dôvodu bezpečnosti detí, v súčasnoti prebieha príprava pre územné konanie k stavbe
termín výrubu:  október 2014 až marec 2015

druh dreviny: smrek strieborný - 1 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 2412 (KN-E 4365/3)
druh pozemku: ostatné plochy
odôvodnenie: strom prekáža pri odbočovaní z ulice Gagarinovej na hlavnú cestu aj napriek tomu, že bol opílený
termín výrubu:  október 2014 až marec 2015

druh dreviny: lipa - 1ks, smrek ob. - 2 ks, borovica -  1ks, smrek str. - 1 ks, jaseň - náletové dreviny - 600 m2
katastrálne územie: Očová - cintorín
číslo parcely: KN-C 2313 (KN-E 4392/2), KN-E 3875, 3873/102
druh pozemku: ostatné plochy a orná pôda
odôvodnenie: lipa a 2 ks smreka sú vyschnuté, borovica a smrek zasahujú do chodníka, kadiaľ sa chodí s vozíkom s rakvou, vyčistenie náletových jaseňov z dôvodu vzniku nových hrobových miest v budúcnosti
termín výrubu:  október 2014 až marec 2015

druh dreviny: jaseň - 8 ks, smrek - 1 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 2407, KN-E 4391/9
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
odôvodnenie: jasene rastú v priechode z ulice Mieru na cintorín a poškodzujú oplotenie rodinného domu v súkromnom vlastníctve. Smrek zasahuje do vedení, v prípade potreby postačuje orezanie na polovicu výšku.
termín výrubu:  október 2014 až marec 2015

druh dreviny: smrek - 2 ks, sumach pálkový - 1 ks
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 2374/1 (KN-E 4364/1)
druh pozemku: ostatné plochy
odôvodnenie: plánované vybudovanie chodníka pre peších od PD Očoová po remeselný dvor z dôvodu bezpečnosti chodcov popri ceste III.tr, ostatné dreviny zasahujúce do trasy budú len orezané.
termín výrubu:  október 2014 až marec 2015

 


 

Začaté správne konanie 9.10.2014

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 9. 10. 2014
Žiadateľ: Peter Orosz, Očová Ul. Štefana Pilárika 990/8
druh dreviny: hruška - 1 ks, orech - 1 ks, náletové dreviny (jaseň, hloh, agát) - 16 ks  
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 2319, 2320/1, 2320/2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, záhrady
odôvodnenie: rekonštrukcia oplotenia celého pozemku a úprava zanedbaného pozemku
termín výrubu:  október 2014 až marec 2015


 

Začaté správne konanie 25.3.2014

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 25. 3. 2014
Žiadateľ: Obec Očová
druh dreviny: pagaštan - 1 ks, agát - 1 ks, lipa - 1 ks  
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 53
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
odôvodnenie: stromy rastú na pozemku ZŠ s MŠ Očová, agát bol orezaný ale je napadnutý nejakým škodcom, pagaštan poškodzuje chodník do telocvične a lipa dvíha oplotenie so súkromným pozemkom
termín výrubu: marec 2014, október 2014


 

Začaté správne konanie 19.2.2014

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 19. 2. 2014
Žiadateľ: Ing. Silvester Sláviček
druh dreviny: Jaseň - 1 ks     
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 353, 354
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
odôvodnenie: strom rastie na území, kde je plánovaná výstavba rodinného domu, koreňový systém stromu poškodzuje múr susedného domu a narušuje jeho statiku.
termín výrubu: marec 2014


 

Začaté správne konanie 21.10.2013

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 21. 10. 2013
Žiadateľ: Obec Očová, Ul. SNP 330/110, Očová
druh dreviny: smrek - 2 ks, tuja krovitá - 8 ks      
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-E 4364/1, KN-E 4391/9
druh pozemku: ostatné plochy
odôvodnenie: tuje je potrebné vyrúbať z dôvodu výstavby chodníka a smreky ohrozujú cestnú premávku, rastú v neprehľadnej zákrute
termín výrubu: november 2013


 

Začaté správne konanie 18.9.2013

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 18. 9. 2013
Žiadateľ: Ján Holík, Ul. SNP 292/62, Očová
druh dreviny: smrek - 3 ks       
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-E 4364/1
druh pozemku: ostatné plochy
odôvodnenie: v prípade vyvrátenia vetrom ohrozujú rodinné domy, elektrické a telefónne vedenie ako aj samostatných občanov
termín výrubu: október 2013


 

Začaté správne konanie 17.9.2013

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 17. 9. 2013
Žiadateľ: Mária Kurčíkvá, Holcov Majer 908, Očová
druh dreviny: topoľ - 9 ks        
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 4708 (KN-E 3220/1)
druh pozemku: orná pôda
odôvodnenie: stromy sú silné alergény a znečisťujú priľahlé nehnuteľnosti
termín výrubu: október 2013


 

Začaté správne konanie 25. 3. 2013

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 25. 3. 2013
Žiadateľ: Jana Malčeková, Mária Žubritovská Ul. Družstevná 849/6, 962 23 Očová
druh dreviny: breza previsnutá - 2 ks         
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-C 2204/15

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
odôvodnenie:vysoký obsah alergénov v peľových zrnách - negatívny vplyv na obyvateľov, ohrozenie majetku obyvateľov - malá vzdialenosť od parkoviska, poškodzovanie fasády a riziko poškodzovania okenných výplní, zníženie kvality života - tienia vo výhľade, znížená estetická funkcia
termín výrubu: marec 2013, resp. október 2013


 

Začaté správne konanie 7. 3. 2013

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 7. 3. 2013
Žiadateľ: Obec Očová Ul. SNP 330/110, 962 23 Očová
druh dreviny: orech vlašský - 1 ks          
katastrálne územie: Očová
číslo parcely: KN-E 4364/1
druh pozemku: ostatné plochy
odôvodnenie:strom korunou poškodzuje strechu a žľaby na predajni COOP Jednoty na ul. SNP, korene zasahujú pod budovu predajne
termín výrubu: marec 2013, resp. október 2013

 


 

Začaté správne konanie 4. 3. 2013

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 4. 3. 2013

Žiadateľ: Obec Očová Ul. SNP 330/110, 962 23 Očová

druh dreviny: čerešňa vtáčia - 1 ks           

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: KN-E 4364/1

druh pozemku: ostatné plochy

odôvodnenie:strom zasahuje do verejného osvetlenia, tlmí svetlo a je prestarlý 

termín výrubu: marec 2013

druh dreviny: čremcha - 8 ks

                   vŕba - 14 ks

                   javor - 1 ks

                   krovitý porast - 360 m2

odôvodnenie: pozemok, na ktorom sa dreviny nachádzajú, slúži ako odvodňovací rigol pri prívalových

                    zrážkach, je značne zanedbaný, zarastený tŕninou a v rámci protipovodňových

                    opatrení je potrebné ho vyčistiť, pretože hrozí zaplavenie rodinných domov

termín výrubu: marec 2013


 

Začaté správne konanie 1. 3. 2013

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 1. 3. 2013

Žiadateľ: Mária Kralinská Ul. SNP 270/34, 962 23 Očová

druh dreviny: smrek obyčajný - 3 ks           

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: KN-E 4364/1

druh pozemku: ostatné plochy

vlastník pozemku: Obec Očová

odôvodnenie: stromy sú vysoké, zasahujú do elektrického vedenia, sú napadnuté lykožrútom a vyschýnajú

termín výrubu: marec 2013


 

Začaté správne konania 12.2.2013

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 12. 2. 2013

Žiadateľ: Obec Očová Ul. SNP 330/110, 962 23 Očová

Agát biely – 1 ks
Katastrálne územie Očová, parcela KN-C 2314/1 (KN-E 3873/102 orná pôda)- LV č. 2736
Vlastník: Obec Očová
Miesto výrubu: cintorín, Očová Ul. Jána Ťavodu
Odôvodnenie žiadosti: v prípade nepriaznivého počasia (silný vietor, búrka, veľké množstvo snehu) hrozí poškodenie hrobov vo vlastníctve majiteľov hrobových miest

Smrek strieborný – 1 ks
Katastrálne územie Očová, parcela KN-C 2401 (KN-E 4391/9 ostatné plochy) – LV č. 5304
Vlastník: Obec Očová
Miesto výrubu: verejná zeleň pri miestnej komunikácii na ul. Dolnej
Odôvodnenie žiadosti: strom je v blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve fyzickej osoby a poškodzuje koreňmi a korunou nehnuteľnosť

Borovica obyčajná – 1 ks
Katastrálne územie Očová, parcela KN-C 2401 (KN-E 4391/9 ostatné plochy) – LV č. 5304
Vlastník: Obec Očová
Miesto výrubu: verejná zeleň pri miestnej komunikácii na ul. Dolnej
Odôvodnenie žiadosti: strom je z väčšej časti vyschnutý, pravdepodobne napadnutý škodcom

Smrek obyčajný – 3 ks
Katastrálne územie Očová, parcela KN-C 2414  (KN-E 4364/1 ostatné plochy) – LV č. 5304
Vlastník: Obec Očová
Miesto výrubu: verejná zeleň pri ceste III. tr. 06628- ul. SNP
Odôvodnenie žiadosti: stromy sú napadnuté lykožrútom, čiastočne vyschnuté

Smrek obyčajný – 1 ks
Katastrálne územie Očová, parcela KN-C 2361/1 (KN-E 4364/1 ostatné plochy) LV č. 5304
Vlastník: Obec Očová
Miesto výrubu: verejná zeleň pri miestnej komunikácii na ulici ČSA
Odôvodnenie žiadosti: strom má koreňovú sústavu čiastočne nespevnenú v rigole a vzhľadom na svoju výšku pri veľkom vetre ohrozuje nehnuteľnosti v jeho blízkosti

Termín výrubu: marec 2013


 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: Ihudakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 29. 10. 2012

Žiadateľ: Obec Očová Ul. SNP 330/110, 962 23 Očová

druh dreviny: smrek obyčajný - 1 ks, lipa - 1 ks             

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: KN-C 56

druh pozemku: ostatné plochy

odôvodnenie: stromy sa nachádzajú v školskom dvore pri Základnej škole v Očovej, lipa je vyschnutá,

smrek zasahuje korunou do strechy a žľabou školského klubu, čím ich poškodzuje, korene

poškodzujú základy stavby

termín výrubu: november-december 2012

 

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 29. 10. 2012

Žiadateľ: Obec Očová Ul. SNP 330/110, 962 23 Očová

druh dreviny: jedľa biela - 1ks, smrek pichľavý - 1 ks, smrek obyčajný - 2 ks, borovica lesná - 1 ks,

agát biely - 6 ks         

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: KN-C 770/2 (agáty) a KN-E 4364/1

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

odôvodnenie: stromy na parcele KN-E 4364/1 zasahujú  do elektrického vednia na ulici ČSA (nad

administratívnou budovou PD), agáty sú pod rím.kat. farským úradom vo svahu naklonené na stavby

pod nimi, pri veľkom vetre hrozí ich vyvrátenie, jeden kmeň agáta je napílený

termín výrubu: november-december 2012

 

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 29. 10. 2012

Žiadateľ: Obec Očová Ul. SNP 330/110, 962 23 Očová

druh dreviny: smrek obyčajný - 1 ks, lipa - 1 ks, smrek opadavý - 1 ks           

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: KN-C 2314/1 (KN-E 3875, 3873/102)

druh pozemku: ostatné plochy, orná pôda

odôvodnenie: stromy sa nachádzajú na miestnom cintoríne, lipa je vyschnutá, jeden smrek

vyschnutý, druhý smrek má poškodené korene a zaberá hrobové miesto

termín výrubu: november-december 2012


 

Začaté správne konanie 2.10.2012

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: Ihudakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 2. 10. 2012

Žiadateľ: Obec Očová Ul. SNP 330/110, 962 23 Očová

druh dreviny: smrek strieborný - 5 ks               

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: KN-C 1678

druh pozemku: ostatné plochy

odôvodnenie: ohrozenie súkromného majetku občanov- strechy rodinného domu, odkvapových žľabov, základov nehnuteľnosti a clonenie do okien

termín výrubu: október - november 2012


 

Začaté správne konanie 11.7.2012

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: Ihudakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 11. 7. 2012

Žiadateľ: Obec Očová Ul. SNP 330/110, 962 23 Očová

druh dreviny: smrek obyčajnýný - 1 ks                

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: KN-E 4364/1

druh pozemku: ostatné plochy

odôvodnenie: ohrozenie majetku

termín výrubu: október 2012


 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: Ihudakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 12. 3. 2012

Žiadateľ: Zuzana Široká, Očová Ul. SNP 423/238

druh dreviny: smrek strieborný - 1 ks                 

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: KN-E 4364/1

druh pozemku: ostatné plochy

odôvodnenie: ohrozenie majetku

termín výrubu: marec 2012


 

Žiadosti na výrub stromov zo dňa 7. 3. 2012

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: Ihudakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 7. 3. 2012

Žiadateľ: Obec Očová

druh dreviny: smrek pichľavý - 1 ks

                   jedľa duglaská - 1 ks

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: KN-C 1499/1

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

odôvodnenie: z dôvodu prác po havarijnom stave (zamokrenie budovy spodnou vodou resp. poruchou vodovodnej prípojky), vybudovanie odvodnenia budovy

termín výrubu: marec 2012

Začaté správne konanie:

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 7. 3. 2012

Žiadateľ: Obec Očová

druh dreviny: pagaštan - 1 ks

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: KN-E 4364/1

druh pozemku: ostatné plochy

odôvodnenie: strom je vyschnutý

termín výrubu: marec 2012

Začaté správne konanie:

- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 7. 3. 2012

Žiadateľ: Obec Očová

druh dreviny: smrek obyčajný - 5 ks

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: KN-C 1146

druh pozemku: ostatné plochy

odôvodnenie: stromy ohrozujú telekomunikačné a elektrické vedenie a majetok občanov

termín výrubu: marec 2012


 

dnes je: 14.12.2018

meniny má: Branislava, Bronislava

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka