Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Očová

Miestne dane - upozornenieVytlačiť
 

miestne dane.jpg               Upozornenie pre občanov - miestne dane.

Dovoľujeme si touto cestou upozorniť občanov, u ktorých došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti - to znamená, že v roku 2017 nadobudli nehnuteľný majetok (pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatu alebo chalupu a pod.) alebo ho naopak predali, že sú povinní doručiť dopodateľne Obecného úradu v Očovej vyplnené tlačivo - „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ a prílohu na tlačive podľa druhu nehnuteľnosti, a to najneskôr do 31. januára 2018. Uvedené tlačivo je k dispozícii na Obecnom úrade v Očovej, resp. si ho môže stiahnuť z prílohy.Pri podávaní daňového priznania je potrebné doložiť k nahliadnutiu doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe alebo predaji/, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva a pod.
Táto povinnosť sa týka aj fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb. 
V prípade, že u občana alebo podnikateľa v priebehu roku 2017 nedošlo k žiadnej zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, daňové priznanie sa nepodáva. 

Čo sa týka poplatku za komunálne odpady, ak občan chce využiť oslobodenie od poplatku z dôvodov napr. návštevy školy mimo mesta, práce v zahraničí alebo výkonu zamestnania mimo územia mesta, je potrebné doručiť do podateľne Obecného úradu v Očovej žiadosť (viď príloha) a doklady podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 41/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 


 
 

dnes je: 21.1.2018

meniny má: Vincent

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka