Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Očová

Miestne dane - upozornenieVytlačiť
 

miestne dane.jpg               Upozornenie pre občanov - miestne dane.

Dovoľujeme si touto cestou upozorniť občanov, u ktorých došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti - to znamená, že v roku 2017 nadobudli nehnuteľný majetok (pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatu alebo chalupu a pod.) alebo ho naopak predali, že sú povinní doručiť dopodateľne Obecného úradu v Očovej vyplnené tlačivo - „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ a prílohu na tlačive podľa druhu nehnuteľnosti, a to najneskôr do 31. januára 2018. Uvedené tlačivo je k dispozícii na Obecnom úrade v Očovej, resp. si ho môže stiahnuť z prílohy.Pri podávaní daňového priznania je potrebné doložiť k nahliadnutiu doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe alebo predaji/, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva a pod.
Táto povinnosť sa týka aj fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb. 
V prípade, že u občana alebo podnikateľa v priebehu roku 2017 nedošlo k žiadnej zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, daňové priznanie sa nepodáva. 

Čo sa týka poplatku za komunálne odpady, ak občan chce využiť oslobodenie od poplatku z dôvodov napr. návštevy školy mimo mesta, práce v zahraničí alebo výkonu zamestnania mimo územia mesta, je potrebné doručiť do podateľne Obecného úradu v Očovej žiadosť (viď príloha) a doklady podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 41/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 


 
 

Kultúra

29.4.2018   15.00 hod.

mája.jpg

pred Kultúrnym domom Očová

Stavanie hlavnej máje

FZ Očovan, Obec Očová

 

4.5.2018   11.00 hod.

deň víťazstva očová.jpg

Pamätník II. sv. vojny

Deň víťazstva nad fašizmom

Obec Očová, ZO SZPB Očová

Obec Očová, ZO Slovenského zväzu protifaš ...


 

dnes je: 22.4.2018

meniny má: Slavomír

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka