Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo obce Očová

Plán zimnej údržby 2018/2019Vytlačiť
 

 

                                                     OBEC OČOVÁ

ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

 

 Očovej   15.novembra 2018                            Vypracoval: Ing. Pavel Holík

                                                                                                  OS Očová

 

ZIMNÁ  ÚDRŽBA

 

Zimná údržba miestnych komunikácií je definovaná ako súhrn činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v zimnom období.

Povinnosťou zimnej údržby je zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií, priechodnosť chodníkov a určených parkovísk odstraňovaním závad v zjazdnosti, prípadne len ich zmierňovaním podľa technických možností.

Chodníky pre chodcov sa považujú za priechodné, ak je vytvorený priechodný pás o minimálnej šírke 1 m, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu.

Poľadovica alebo klzká snehová vrstva musí byť však zdrsnená posypovým materiálom, alebo priechodný pás chodníka musí byť očistený až na holý kryt.

Nehnuteľnosti, kde chodníky a priľahlé schody počas zimnej údržby  zabezpečujú pracovníci obce sú :

Admin. budova OcÚ s parkoviskom, kultúrny dom – schody a priľahlá predvstupová plocha, dom smútku, Remeselný dvor, materská škola – parkovisko, dom služieb s parkoviskom.                                               

Pracovníci obce ďalej zabezpečujú zimnú údržbu na chodníkoch:

                 ul. SNP od admin. budovy PD po budovu Urbársky dom

                 ul. SNP od obecného úradu po časť „Široká voda“

                 ul. 1. mája od budovy obecného úradu po evanjelický kostol

                 ul. 1. mája od budovy kultúrneho domu po reštauráciu 

                 ul. 1.mája od križovatky Mieru – Jána Ťavodu po križovatku  s ulicou                                                                               Slnečná

                 ul. Jána Ťavodu na predpolí cintorína

                 spevnené chodníky v areáli cintorína

Zimnú údržbu v obci Očová riadi operačný štáb zimnej údržby v zložení:

Starosta obce :                                    PhDr. Ján Senko                 0908 928 064

Riaditeľ Obecných služieb Očová :      Ing. Pavel Holík                  0905 609795          

Podpredseda PD Očová :                    Ing. Juraj Chabada             0905 213 457

Vedúci STS PD Očová:                        Ing. Ján Maľa                   0905 213 452

                                

Podľa skúseností s priebehom zimnej údržby v minulosti vykonávame túto v  2 stupňoch:

1. Stupeň za bežných podmienok sa výkon ZÚ zabezpečuje podľa zaužívaných skúseností :

    -   z miestnych komunikácií s asfaltovým krytom v obci Očová sa začína odstraňovať sneh z celej šírky,  ak vrstva snehu presiahne 7 cm.

    -   z miestnych komunikácií s asfaltovým povrchom (miestna časť Holcov Majer, Obchoditá- Bujačie po chatu OcU), z komunikácií so štrkovým povrchom ( H.Majer do Pĺžikov, H.Majer do Hroncov, Obchoditá – Malá Hôrka do Výboštekov, Obchoditá – chata OcU do Kuricov, Obchoditá –Macáková, Očová –Očovský majer Aladár), sa začína odstraňovať sneh  z celej šírky, ak vrstva  presiahne 10 cm.

    -  odstraňovanie snehu z ostatných prístupových komunikácií k chatám a chalupám na samotách v katastrálnom území obce, kde nemajú občania trvalý pobyt,  nariaďuje člen  operačného štábu zimnej údržby obce.

           Posyp miestnych komunikácií podľa potreby zabezpečujú iba na nebezpečných úsekoch  klesania a resp. stúpania a na križovatkách s cestami  III. triedy č. 2455 a č. 2444 prechádzajúcich obcou:                         

            -     križovatka ul. SNP – ul. Jána Palárika pri zrkadle

            -     križovatka ul. Mieru – ul. Jána Palárika k hornému stredisku PD

            -     križovatka uI. SNP – ul. ČSA  pod kat. kostolom a stúpanie na ul. Mateja                       Bela Funtíka a k základnej škole

            -     križovatka ul.1.mája –  ul. Mieru,  ul .Jána Ťavodu  pri evanjelickom                             kostole

            -     križovatka ul.1.mája – ul. Dolná a  klesanie na ul. Dolnú

            -     stúpanie z ul. SNP – na ul. J. R. Poničana pod  šport. areálom TJ                                 Družstevník

     Na uvedených úsekoch sú aj osadené kontajnery s posypovým materiálom. Pri silnej poľadovici je možné vykonať posyp aj  iných úsekoch miestnych komunikácií.

2. Stupeň za kalamitných podmienok –

obec nie je schopná vlastnou technikou s vlastnými pracovníkmi zabezpečiť zjazdnosť komunikácií podľa zaužívaného štandardu. Starosta obce vyhlasuje (kalamitný) 2. stupeň zimnej údržby a organizuje pomoc na zvládnutie zimnej údržby.

- odstraňovanie snehu robiť nepretržite tak, aby vrstva napadnutého snehu neprevyšovala 10 cm (ulice:

  SNP, 1. mája, J. R. Poničana po otočku autobusu na Píle, ČSA so spojnicami               k Domovu seniorov

  Dolinka, základnej škole,  pekárni CHAMÍR, ulici Mieru po horné stredisko PD Očová,   Jána Ťavodu po

  mechanizačné stredisko PD, ulica Letecká po stredisko PD Očová, obslužná               komunikácia Očová

- Holcov Majer a Holcov majer

- na ostatných komunikáciách v obci Očová, častiach Obchoditá, Obchoditá-                 Macáková, Holcov Majer

  do Pĺžikov a do Hroncov, Očovský majer Aladár zabezpečiť zjazdnosť do 48 hodín od   skončenia kalamitných podmienok.

- posyp komunikácií po odstránení snehu podľa bodu 1.

Priority výkonu zimnej údržby:

1. Miestne komunikácie s asfaltovým povrchom s autobusovými linkami (1. mája, SNP,     J. R. Poničana).

2. Prístupové komunikácie do Domova seniorov Dolinka ,  ZŠ s MŠ M.B.Funtíka               a domu smútku ul. ČSA a Jána Ťavodu).

3. Prístupové komunikácie na zásobovanie stredísk PD ( ul. Mieru, ul. Letecká).

4. Ostatné miestne komunikácie, chodníky, parkoviská a zastávky SAD.

Technické a personálne zabezpečenie zimnej údržby:

Výkon zimnej údržba sa podľa skúsenosti robí od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roku. Skutočné výkony zimnej údržby budú začaté podľa vývoja počasia  a jeho predpovedí. Samotný výkon zimnej údržby je realizovaný riadiacimi a výkonnými pracovníkmi.

Dispečerská služba:

Poľnohospodárske družstvo Očová - Ing. Juraj Chabada  0905 213457

Obecné služby Očová  - Ing. Pavel Holík      0905 609795

Výkonní pracovníci a mechanizmy  za štandardných podmienok:

  1. Traktor JD 5820 s radlicou  EVČ : ZV-905 AD  Ján Kriek          0908 183 347
  2. Traktor Farmár s radlicou    EVČ : ZV-161 AD  Ľubomír Chabada 0907 229 936
  3. Traktor JD 6420 s radlicou  EVČ : ZV- 888 AD Ján Badinka      0904 101 040
  4. Traktor JD 6920 s radlicou  EVČ : ZV-245 AB  Ondrej Lauroško   0907 874 602
  5. Traktor JD 6920 s radlicou  EVČ : ZV-243 AB  Miroslav Skokan    0905 780 513

Výkonní pracovníci a mechanizmy PD Očová za kalamitných podmienok:

  1. Teleskopický nakladač    JD 3420                    Juraj Novák           0902 177 238
  2. TATRA 815 UDS 214  EVČ: ZV- 403 BB          Pavol Kováč          0907 142 694
  3. Teleskopický nakladač MANITOU                    Zdeno Dubecký     0907 272 258

                                                           

Zimnú údržbu  ciest  III . triedy:   č. 2455 ZOLNÁ   –  DETVA  

                                                        č. 2444 ZVOLENSKÁ SLATINA  – OČOVÁ OcU

                                          prechádzajúce obcou zabezpečuje Banskobystrická

                                          regionálna správa ciest str. Zvolen

                       

                            Kontakt na     dispečing :     Zvolen                   045  53 20 430

                                                                        Krupina                045  55 11 384

                                                                        Kriváň                   045  54 69 206

 

zimná údržba mk.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Akcie v obci

20.7.2019   19.00 hod.

Kino Osveta Očová

Trhlina

Trhlina 1.jpg

Slovenský mysteriózny thriller. Nezamestnaný absolvent Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta Waltera Fischera. Ten pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol v pohorí Tribeč, a keď sa p ...


 

9.8. - 11.8.2019   podľa programu

futbalový štadión, Remeselný dvor Očová

Očovská folklórna hruda 2019

plagat_295x425-mail-001.jpg
 

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka