Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Očová

Plán zimnej údržby - zima 2017/2018Vytlačiť
 

OBEC OČOVÁ

ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ZIMNÁ  ÚDRŽBA

     Zimná údržba miestnych komunikácií je definovaná ako súhrn činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v zimnom období.

     Povinnosťou zimnej údržby je zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií, priechodnosť chodníkov a určených parkovísk odstraňovaním závad v zjazdnosti, prípadne len ich zmierňovaním podľa technických možností.

     Chodníky pre chodcov sa považujú za priechodné, ak je vytvorený priechodný pás o minimálnej šírke 1 m, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu.

Poľadovica alebo klzká snehová vrstva musí byť však zdrsnená posypovým materiálom, alebo priechodný pás chodníka musí byť očistený až na holý kryt.

     V zmysle platných predpisov vyplýva povinnosť a následná zodpovednosť pre fyzické a právnické osoby, ktoré vlastnia, resp. majú v správe bytový alebo iný hnuteľný majetok zabezpečiť aby chodníky a schody hraničiace s ich nehnuteľnosťou boli riadne a  včas v rozsahu pre bežnú chôdzu očistené (odstránený sneh a pri poľadovici boli posypané posypovým materiálom ( admin. budova PD, ZŠ, MŠ,  Dom služieb, predajne, pohostinské a reštauračné zariadenia v obci a pod.)

     Nehnuteľnosti, kde chodníky a priľahlé schody počas zimnej údržby  zabezpečujú pracovníci obce sú :

Admin.budova OcÚ s parkoviskom, Kultúrny dom – schody a priľahlá predvstupová plocha, Dom smútku, Remeselný dvor,

Klub dôchodcov, Požiarna zbrojnica, Materská škola – parkovisko, Dom služieb s parkoviskom                                    

Pracovníci obce ďalej zabezpečujú zimnú údržbu na chodníkoch :

                                      Ul. SNP od admin. budovy PD po budovu Baťa

                                      Ul. 1. mája od budovy KD po evanjelický kostol

                                      Ul. 1.mája od križovatky Mieru-Ťavodova po

                                      križovatku  s ul. Slnečnou

                                      Ul. Ťavodu na predpolí cintorína

                                      Spevnené chodníky v areáli cintorína.

 Zimnú údržbu v obci Očová riadi operačný štáb zimnej údržby v zložení:

Starosta obce :  PhDr. Ján Senko                0908928064

Riaditeľ OS :    Ing. Pavel Holík                    0905 609795, 0905741939          

Podpredseda PD :  Ing. Juraj Chabada        0905 213 457

Vedúci STS PD : Stanislav Parobok             0915870830                                 

Podľa skúseností s priebehom zimnej údržby v minulosti vykonávame túto v  2 stupňoch:

1. Stupeň za bežných podmienok sa výkon ZÚ zabezpečuje podľa zaužívaných skúseností :

    -   z miestnych komunikácií s asfaltovým krytom v obci Očová sa začína odstraňovať sneh z celej šírky,  ak vrstva snehu presiahne 7 cm.

    -   z miestnych komunikácií s asfaltovým povrchom (miestna časť Holcov Majer, Obchoditá- Bujačie po chatu OcU), z komunikácií so štrkovým povrchom ( H.Majer do Pĺžikov, H.Majer do Hroncov, Obchoditá – Malá Hôrka do Výboštekov, Obchoditá – chata OcU do Kuricov, Obchoditá –Macáková, Očová –Očovský majer Aladár), sa začína odstraňovať sneh  z celej šírky, ak vrstva  presiahne 10 cm.

    -  odstraňovanie snehu z ostatných prístupových komunikácií k chatám a chalupám na samotách v katastrálnom území obce, kde nemajú občania trvalý pobyt nariaďuje člen  OŠ ZÚ obce.

          Posyp miestnych komunikácií podľa potreby zabezpečujú iba na nebezpečných úsekoch  klesania a resp. stúpania a na križovatkách s cestami  III.triedy č.66028 a č. 50090 prechádzajúcich obcou:                        

            -     križovatka Ul. SNP – Ul. J. Palárika pri zrkadle

 •  križovatka Ul. mieru – Ul. J. Palárika k hornému stredisku PD

-     križovatka UI.SNP – Ul. ČSA  pod kat. kostolom a stúpanie na Ul. M. B.             Funtíka a k ZŠ M.B.Funtíka

            -     križovatka Ul.1.mája –  Ul. mieru,  Ul .J. Ťavodu  pri evanjelickom kostole

            -     križovatka Ul.1.mája – Ul. Dolná a  klesanie na Ul. Dolnú

            -     stúpanie na Ul.SNP – Ul. J. R. Poničana pod  šport. areálom TJ Družstevník

     Na uvedených úsekoch sú aj osadené kontajnery s posypovým materiálom. Pri silnej poľadovici je možné vykonať posyp aj  iných úsekoch miestnych komunikácií.

2. Stupeň za kalamitných podmienok – obec nie je schopná vlastnou technikou s vlastnými pracovníkmi zabezpečiť zjazdnosť komunikácií podľa zaužívaného štandardu. Starosta obce vyhlasuje (kalamitný) 2. stupeň zimnej údržby a organizuje pomoc na zvládnutie zimnej údržby.

 • odstraňovanie snehu robiť nepretržite tak, aby vrstva napadnutého snehu neprevyšovala 10 cm (Ulice: SNP, 1. mája, J. R. Poničana po otočku autobusu na Píle, ČSA so spojnicami k DSD, ZŠ M.B.F.,  k pekárni CHAMÍR, Mieru po horné stredisko PD Očová, J. Ťavodu po STS PD, Letecká po stredisko PD Očová, obslužná komunikácia Očová- Holcov Majer a Holcov majer.
 • Na ostatných komunikáciách v obci Očová, častiach Obchoditá, Obchoditá- Macáková, Holcov Majer do Pĺžikov a do Hroncov, Očovský majer Aladár zabezpečiť zjazdnosť do 48 hodín od skončenia kalamitných podmienok.
 • posyp komunikácií po odstránení snehu podľa bodu 1.

Priority výkonu zimnej údržby:

 1. Miestne komunikácie s asfaltovým povrchom s autobusovými linkami (1. mája, SNP, J. R. Poničana)
 2. Prístupové komunikácie do DSS Dolinka ,  ZŠ s MŠ M.B.Funtíka a domu smútku

(ul.ČSA a J.Ťavodu)

 1. Prístupové komunikácie na zásobovanie stredísk PD ( ul. Mieru, ul. Letecká)
 2. Ostatné miestne komunikácie , chodníky , parkoviská a zastávky SAD

Technické a personálne zabezpečenie zimnej údržby:

Výkon zimnej údržba sa podľa skúsenosti robí od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roku. Skutočné výkony zimnej údržby budú začaté podľa vývoja počasia  a jeho predpovedí. Samotný výkon zimnej údržby je realizovaný riadiacimi a výkonnými pracovníkmi.

Dispečerská služba: PD Očová  - Ján Turňa,               0905 836 211

                                  OS Očová  - Ing. Pavel Holík      0905 609795                             

Výkonní pracovníci a mechanizmy  za štandardných podmienok:

 1. Traktor JD 5820 s radlicou EVČ : ZV-905 AD         Ján Kriek        0908 183 347
 2. Traktor Farmár s radlicou   EVČ : ZV-161 AD Ľubomír Chabada   0907 229 936
 3. Traktor JD 6420 s radlicou EVČ : ZV- 888 AD Ján Badinka          0904 101 040
 4. Traktor JD 6920 s radlicou EVČ : ZV-245 AB  Ondrej Lauroško   0907 874 602
 5.                                                                         Miroslav Skokan     0905 780513

Výkonní pracovníci a mechanizmy PD Očová za kalamitných podmienok:

 1. Teleskopický nakladač    JD 3420               Juraj Novák           0902 177 238
 2. TATRA 815 UDS 214  EVČ: ZV- 403 BB     Pavol Kováč          0907 142 694
 3. Teleskopický nakladač MANITOU               Zdeno Dubecký     0907 272 258

                                                           

 Zimnú údržbu  ciest  III . triedy:   č. 66028 ZOLNÁ   –  DETVA  

                                                            č. 50090 ZV.SLATINA  – OČOVÁ OcU

prechádzajúce obcou zabezpečuje Banskobystrická regionálna správa ciest str. Zvolen cez Správu údržby  rýchlostných komunikácií.                                   

            Kontakt na     dispečing :     Zvolen                   0918543564

                                                         Krupina                0918543541

                                                         Kriváň                  0918543566

V Očovej   15.novembra 2017             Vypracoval: Ing. Pavel Holík, OS Očová

 

images.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Kultúra

1.7.2018   od 13.00 hod.

tour de volcano.jpg

okolie Poľany

TOUR DE VOLCANO POĽANA 2018 - Okolo sopky Poľana

Cyklistický klub Banská Bystrica

Dňa 1. júla 2018 (nedeľa)

bude cez našu obec pr ...


 

dnes je: 25.6.2018

meniny má: Olívia, Tadeáš

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka