Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Očová

Pozvánka na 22. zasadnutie OZVytlačiť
 

Starosta  obce  Očová                                                                               OCOVA777.JPG

 

POZVÁNKA

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Očová

dňa 11. decembra 2017 (pondelok) o 16.00 hod.

v Remeselnom dvore Očová.

Program:

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Prerokovanie návrhu VZN č. 46/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú

    úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských

    zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Očová.

5. Prerokovanie návrhu VZN č. 47/2017 o určení miesta a času zápisu na plnenie

    povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec

    Očová.

6. Prerokovanie návrhu VZN č. 48/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických

    služieb.

7. Prerokovanie návrhu VZN č. 49/2017 pre Zbor pre občianske záležitosti.

8. Prerokovanie návrhu Štatútu obce.

9. Prerokovanie návrhu Doplnku č. 1 – Zásady odmeňovania poslancov, členov

    a zapisovateľov komisií Obecného zastupiteľstva obce Očová.

10. Vyhodnotenie rozpočtu obce k 30. 9. 2017 a prijatie rozpočtových opatrení.

11. Prerokovanie žiadostí štatutárov organizácií zriadených obcou na nákup  

      hnuteľného majetku.

12. Návrh rozpočtu obce Očová na roky 2018, 2019 a 2020.

      Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu.

13. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách.

14. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018.

15. Prerokovanie žiadosti na odkúpenie obecného pozemku.

16. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce.

17. Rôzne.

18. Diskusia.

19. Prijatie príp. uznesení k bodu 17 a 18.

20. Záver.                                               

                                                                                                                          

       

                                                                                                       PhDr. Ján Senko

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 


 
 

Kultúra

26.12.2017   20.30 hod.

Ocovan_Stefanska_plagat_A3.jpg

Kultúrny dom Očová

Štefanská zábava

Očovan - folklórny súbor

 

26.12.2017   17.00 hod.

Ocovan_VystupStefan_plagat_A3.jpg

Kultúrny dom Očová

Vystúpenie na Štefana

Očovan - folklórny súbor

 

19.12.2017   17.00 hod.

vianočný koncert.jpg

Evanjelický a.v. kostol Očová

Vianočný koncert

Ženský spevácky zbor Belius, evanjelická cirkev a.v. Očová

 

6.12. - 22.12.2017   podľa programu

vianoce.jpg

Kultúrny dom Očová

Advent v ZUŠ

Základná umelecká škola Očová

 

6.12. - 26.12.2017   podľa programu

vianoce.jpg

Obec Očová

Vianoce 2017

Obec Očová, ZŠ s MŠ Očová, Očovan - FZ

 
Súbor na stiahnutie Vianoce 2017.pdf Vianoce 2017.pdf (88.6 kB)

26.11. - 27.12.2017   podľa programu

Vianočná dedina 2017.jpg

námestie SNP Zvolen

Vianočná dedina 2017

Mesto Zvolen

 

dnes je: 17.12.2017

meniny má: Kornélia

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka