Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Webová stránka obce Očová

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 

Starosta  obce  Očová                                                                               OCOVA777.JPG

 

POZVÁNKA

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Očová

dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 17.00 hod.

v Remeselnom dvore Očová

Program:

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Prerokovanie rozpočtových opatrení.

5. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecnej záväznému nariadeniu obce Očová č. 41/2016.

6. Zapojenie obce do výzvy MŽP SR, operačný program Kvalita životného prostredia –

    výstavba kompostoviska a zabezpečenie techniky pre kompostovisko.

7. Návrh rozpočtu obce na roky 2019, 2020 a 2021.

    Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu.

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019.

9. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri Základne škole s materskou školou

    Mateja Bela Funtíka v Očovej a Základnej umeleckej školy v Očovej.

10. Prerokovanie návrhu Štatútu krízového štábu obce Očová, rokovacieho poriadku

      krízového štábu, zloženie krízového štábu, zloženie povodňovej komisie obce.

11. Rôzne

12. Diskusia.

13. Prijatie príp. uznesení k bodu 11 a 12.

14. Záver.                  

                                              

                                                                                                 PhDr. Ján Senko

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 


 
 

Kultúra

26.12.2018   17:00

V Očovej doma.jpg

Kultúrny dom Očová

V Očovej doma

FS Očovan

Folklórny súbor Očovan Vás pozýva na Štefanské vys ...


 

3.12. - 26.12.2018   podľa programu

vianoce_podujatia.jpg

Obec Očová

Vianočné podujatia

Obec Očová a iné organizácie

 

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka