Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Webová stránka obce Očová

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 

Starosta  obce  Očová                                                                               OCOVA777.JPG

 

POZVÁNKA

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

2.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Očová

dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 17.00 hod.

v Remeselnom dvore Očová

Program:

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Prerokovanie rozpočtových opatrení.

5. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecnej záväznému nariadeniu obce Očová č. 41/2016.

6. Zapojenie obce do výzvy MŽP SR, operačný program Kvalita životného prostredia –

    výstavba kompostoviska a zabezpečenie techniky pre kompostovisko.

7. Návrh rozpočtu obce na roky 2019, 2020 a 2021.

    Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu.

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019.

9. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri Základne škole s materskou školou

    Mateja Bela Funtíka v Očovej a Základnej umeleckej školy v Očovej.

10. Prerokovanie návrhu Štatútu krízového štábu obce Očová, rokovacieho poriadku

      krízového štábu, zloženie krízového štábu, zloženie povodňovej komisie obce.

11. Rôzne

12. Diskusia.

13. Prijatie príp. uznesení k bodu 11 a 12.

14. Záver.                  

                                              

                                                                                                 PhDr. Ján Senko

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 


 
 

Kultúra a šport

2.3.2019   od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Telocvičňa ZŠ s MŠ MBF v Očovej

Nohejbalový turnaj o Putovný pohár oslobodenia obce Očová

nohejbal 2019.jpg
 

2.3. - 10.3.2019   podľa programu

Pamätník padlých v II. sv. vojne, kultúrny dom, telocvičňa ZŠ

Oslavy 74. výročia oslobodenia obce Očová

Pamätník - II. sv. vojna 1.jpg
 

3.3.2019   16.00 hod.

Kultúrny dom Očová

Popánštená kotrba

divadlo 10.JPG
 

9.3. - 10.3.2019   8.00 hod.

Telocvičňa ZŠ s MŠ MBF Očová

Tenisový turnaj vo štvorhrách pri príležitosti oslobodenia obce Očová

tenis 1.png
 

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu


 

dnes je: 24.2.2019

meniny má: Matej

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

  • Sobota-8graphic-icon
  • Nedeľa6-4graphic-icon
  • Pondelok11-1graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka