Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo obce Očová

Pozvánka na zasadnutie OZVytlačiť
 

Starosta  obce  Očová                                                                               OCOVA777.JPG

 

POZVÁNKA

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

5.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Očová

dňa 15.  júla 2019 (pondelok) o 16.00 hod.

v Remeselnom dvore Očová

Program:

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Rozpočtové opatrenie č. 7/2019, 8/2019, 9/2019.

5. Vyhodnotenie rozpočtu k 30. 6. 2019.

6. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 46/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú              úhradu  výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov                      v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Očová.

7. - Vnútorný systém Obce Očová na preverovanie oznámení v súlade so zákonom        NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

8. Rekonštrukcia Domu smútku – podanie žiadosti v rámci výzvy MAS_044/7.4/3          pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo                  rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane            voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry vyhlásenej MAS Podpoľanie.

9. Návrh Dodatku č. 1 k vnútornej Smernici o verejnom obstarávaní.

10. Informácia o žiadostiach na odkúpenie obecného pozemku, návrh na odpredaj          obecného pozemku.

11. Návrh na prenájom budovy vo vlastníctve obce Očová.

12. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách a kontrole plnenia              uznesení obecného zastupiteľstva.

13. Rôzne.

14. Diskusia.

15. Prijatie príp. uznesení k bodu rôzne a diskusia.

16. Záver.                                                

                                   

                                                                                                 PhDr. Ján Senko

                                                                                                      starosta obce

 

Na zasadnutie pozývam:

- poslancov obecného zastupiteľstva

- hlavnú kontrolórku obce 

- riaditeľov organizácií zriadených Obcou Očová

- zamestnancov organizácií zriadených Obcou Očová 

- občanov obce

 

 


 
 

Akcie v obci

20.7.2019   19.00 hod.

Kino Osveta Očová

Trhlina

Trhlina 1.jpg

Slovenský mysteriózny thriller. Nezamestnaný absolvent Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta Waltera Fischera. Ten pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol v pohorí Tribeč, a keď sa p ...


 

9.8. - 11.8.2019   podľa programu

futbalový štadión, Remeselný dvor Očová

Očovská folklórna hruda 2019

plagat_295x425-mail-001.jpg
 

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka