Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Predaj (prenájom) majetku


 

 

 
 Dúbravy.pdf (569.9 kB) Dúbravy.pdf (569.9 kB)

 
 LV 3363.pdf (186.8 kB) LV 3363.pdf (186.8 kB)

 

Obchodná verejná súťaž - obecný pozemok


 
 letisko.jpg (486.1 kB) letisko.jpg (486.1 kB)

 

 
 vos letisko.pdf (83.3 kB) vos letisko.pdf (83.3 kB)

 

 

 
 VOS.pdf (53.9 kB) VOS.pdf (53.9 kB)

 

 

 

 
 VOS.pdf (367.7 kB) VOS.pdf (367.7 kB)

 
 OZ Černák.pdf (34.8 kB) OZ Černák.pdf (34.8 kB)

 

 

 

 

Predaj obecného pozemku - verejná obchodná súťaž


 
 pozemok 2883_8.pdf (468.7 kB) pozemok 2883_8.pdf (468.7 kB)

 

Obchodná verejná súťaž - obecný pozemok


 
 pozemok 2883_8.pdf (468.7 kB) pozemok 2883_8.pdf (468.7 kB)

 

Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

OBEC OČOVÁ

Ul. SNP 330/110, 962 23  Očová

Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

V zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:
(zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v OZ)

Predmet prenájmu: Prenájom majetku obce – pozemku, parcela (časť) KN-C 4534 o výmere 3 m2 vedenej na liste vlastníctva obce Očová č. 1

Žiadateľ: Podpoľanie, občianske združenie, Záhradná 11/13, 962 12 Detva

Zámer prenájmu bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Očová, uznesením č. 176/2013 zo dňa 31. 7. 2013.
Pozemok bude využitý na osadenie troch pätiek na uchytenie informačnej tabule.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že pozemok je možné prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože pozemok bude slúžiť na osadenie informačnej tabule na propagáciu regiónu.

Cena prenájmu: 1,00 Euro/rok

Dobra prenájmu: 10 rokov

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

                                                                        Ing. Jaroslav Dominik
                                                                               starosta obce

                                                             

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 8. 10. 2013


 

Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC OČOVÁ

Ul. SNP 330/110, 962 23 Očová

Zámer prevodu majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
predkladáme návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:
(zámer previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v OZ)

Predmet prevodu:
Predaj majetku obce – pozemku parcela KN-C 37/2 o výmere 381 m2 a parcela KN-C 2365/3 o výmere 164 m2 (parcely vznikli na základe geometrického plánu č. 45859671-47/2013 zo dňa 21. 5. 2013)

Zámer predaja pozemku bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Očová uznesením
č. 164/2013 zo dňa 31. júla 2013.

Žiadateľ:
I.S.O.N. spol. s r.o., J. R. Poničana 104, Očová

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že pozemok je možné predať ako prípad hodný
osobitného zreteľa, pretože spoločnosť vybuduje bytový dom z vlastných finančných
prostriedkov.

Cena prevodu:
20,00 Eur/m2

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
navrhujeme schváliť predmet predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

                                                                           Ing. Jaroslav Dominik
                                                                                           starosta obce

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 8. 10. 2013


 
Obchodná verejná súťaž
 vos pozemok.pdf (36.2 kB) vos pozemok.pdf (36.2 kB)

 
 VOS.pdf (232.4 kB) VOS.pdf (232.4 kB)

 
Zámer prenajať majetok obce hodný osobitného zreteľa zverejnený dňa 10.4.2013

 
Zámer prenajať majetok obce hodný osobitného zreteľa zverejnený dňa 16.1.2013

 
Zámer prenajať majetok obce hodný osobitného zreteľa zverejnený dňa 16.1.2013

 
Prípad hodný osobitného zreteľa zverejnený dňa 09.05.2012

 

dnes je: 24.9.2018

meniny má: Ľuboš, Ľubor

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka