Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Všeobecné oznamy

Všeobecné oznamy

Projekt Rekonštrukcia telocvične v obci Očová

telocvičňa.jpeg

V septembri 2017 požiadala obec Očová o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby ...viac...

Zverejnené 18.9.2018 -h-


 

Projekt Technické vybavenie ZŠ Očová

ZŠ.jpg

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Obec Očová predlo ...viac...

Zverejnené 18.9.2018 -h-


 

Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu v obci Očová

kompostéry.jpg

V roku 2017 podala obec Očová žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici z ...viac...

Zverejnené 18.9.2018 -h-


 

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Mult. ihr. 2.JPG

Obec Očová na základe výzvy Úradu vlády SR na poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 vypracovala projekt na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v Očovej. 
V rámc ...viac...

Zverejnené 18.9.2018 -h-


 

Projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu

ocú budova.jpg

Obec Očová v súčasnosti realizuje projekt "Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy - Obecný úrad v Očovej. V rámci projektu budú realizované práce:
oprava strechy - výmena strešnej k ...viac...

Zverejnené 18.9.2018 -h-


 

Výstavba kanalizácie v obci.

kanalizácia.jpg

Aktuálne informácie o výstavbe kanalizácie v obci.
Obec bude priebežne dopĺňať informácie pre občanov počas celej realizácie stavby.

viac...

Zverejnené 28.3.2018 -h-
Aktualizované: 19.9.2018 -h-


 

Komunálne voľby 2018

LOGO-Komunalne volby 2018.jpg


O z n a m
Obec Očová v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí ponúka kandidátom na poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Očová a kandidátom na starostu obce Očová, v rám ...viac...

Zverejnené 12.7.2018 -h-
Aktualizované: 19.9.2018 -h-


 

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019-2048

Zverejnené 13.9.2018 -h-
Aktualizované: 19.9.2018 -h-


 

Dôležité - rozkopávka cesty III. triedy

zmena dopravy.jpg

Upozorňujeme občanov, že od 29. 8. 2018 sa začali práce spojené s výstavbou kanalizácie - rozkopávka cesty III. triedy na ulici 1.mája (úsek od križovatky s ulicou Nábrežná a Dolná po koniec obce v sm ...viac...

Zverejnené 23.8.2018 -h-
Aktualizované: 30.8.2018 -h-


 

Rekonštrukcia vnútorných priestorov tribúny na futbalovom štadióne.

IMG_20180806_073949_resized_20180808_111800020.jpg

Ukončená I. etepa rekonštrukcie vnútorných priestorov tribúny na futbalovom štadióne
     Po minuloročných prácach na tribúne, ktorých cieľom bolo zabránenie zatekaniu dažďovej vody do vnútorný ...viac...

Zverejnené 8.8.2018 -h-


 

Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu v obci Očová

Web_obec.jpg

Zverejnené 6.8.2018 -h-


 

Riešenie pripomienok občanov k výstavbe kanalizácie

kanalizacia.jpg

Vážení občania, radi by sme vás informovali, že  obec sa pravidelne zaoberá pripomienkami občanov ohľadom výstavby kanalizácie v našej obci. Chceme pripomenúť, že investorom stavby sú Stredoslovenské ...viac...

Zverejnené 23.7.2018 -h-


 

Harmonogram zberu odpadu na rok 2018

Očová harmonogram.jpg

 
Harmonogram od 1. 7. 2018
Pozor zmena:
niektoré zložky separovaného odpadu sa budú vyvážať len 1 x za 2 mesiace

 
viac...

Zverejnené 12.12.2017 -h-
Aktualizované: 19.7.2018 -h-


 

Vysielanie zrekonštruovaného miestneho rozhlasu

miestny rozhlas.jpg

Dňa 12. júla 2018 sme spustili vysielanie nového zrekonštruovaného miestneho rozhlasu. Žiadame občanov, aby prípadné poruchy, pripomienky, požiadavky nahlásili na obecnom úrade na č. t. 5349069.
...viac...

Zverejnené 13.7.2018 -st-


 

Projekty podporené Fondom na podporu umenia - miestna knižnica

fpu.png

  Fond na podporu umenia v roku 2018 podporil dva projekty Obce Očová:
- projekt „Očovská folklórna hruda – 15. ročník“
               – pridelená dotácia  výške 5 000,00 €
...viac...

Zverejnené 29.12.2017 -h-
Aktualizované: 26.6.2018 -h-


 

Odpadové hospodárstvo v obci Očová

zber odpadu.jpg

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad - "zelený odpad" môžu občania obce odovzdať
na zberné miesto na ulici SNP 61 do veľkoobjemového kontajnera v čase:
každý pracovný deň v čase od 8 ...viac...

Zverejnené 18.12.2015 -h-
Aktualizované: 9.7.2018 -h-


 

Služby pre občanov - oznamy a kultúrne podujatia prostredníctvom emailov a upozornení v mobile

ekomunikácia.jpg

Informácie prostredníctvom e-mailov:
Občania,  ktorí majú záujem prijímať oznamy miestneho rozhlasu aj  na mailovú adresu,  nech oznámia na adresu  podatelna@ocova.sk  svoju mailovú adresu a oz ...viac...

Zverejnené 15.1.2018 -h-
Aktualizované: 10.4.2018


 

Výstavba kanalizácie v obci

kanalizácia tabuľa.jpg

Kanalizácia
Dňom 27. 9. 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s (StVS) a Vodohospodárskymi stavbami a.s. na  realizáciu výstavby čističky odp ...viac...

Zverejnené 3.10.2017 -h-
Aktualizované: 24.11.2017 -h-


 

Plán podujatí na rok 2018

i_4253694.jpg

 Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí
                   v roku 2018 v obci Očová
Január
„Rodičovský ples“
26. 1 . 2018
...viac...

Zverejnené 18.1.2018 -h-


 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

VO.jpg

 
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Očová sa realizuje z:
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodrásky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond r ...viac...

Zverejnené 12.10.2015 -h-
Aktualizované: 27.9.2017 -h-


 

dnes je: 24.9.2018

meniny má: Ľuboš, Ľubor

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka