Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo obce Očová

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Mateja Bela Funtíka v OčovejVytlačiť
 

OBEC OČOVÁ

zastúpená starostom obce

 

v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľa Základnej školy s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej,

ČSA 109/91, 962 23  Očová

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1. 7. 2019

POŽADOVANÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:

Kvalifikačné predpoklady:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania  pre uvedený druh školy

- absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov

 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky:

 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej legislatívy
 • ovládanie úradného jazyka
 • bezúhonnosť
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti školskej legislatívy a v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
 • organizačné, komunikačné  a riadiace schopnosti

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, osobitných kvalifikačných požiadaviek
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • návrh koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ Očová (rozsah max. 3 strany)
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti (nie staršie ako 1 mesiac)
 • doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka (len v prípade, ak požadované vzdelanie bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku)
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

Termín a miesto podania žiadostí:

Žiadosť do výberového konania a požadované doklady je potrebné zaslať alebo doručiť osobne na adresu:

Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová v zalepenej obálke do 5. 4. 2019 do 12.00 hod. s označením: Výberové konanie „riaditeľ ZŠ s MŠ Očová“ – neotvárať.

Termín, čas a miesto otvárania obálok bude zriaďovateľom oznámené predsedovi Rady školy pri ZŠ s MŠ Očová individuálne.

Termín, čas a miesto výberového konania oznámi výberová komisia (Rada školy pri ZŠ s MŠ Očová) prihláseným uchádzačom, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady a ďalšie a požiadavky, najmenej sedem dní pred jeho konaním.

                                                                                                 PhDr. Ján Senko

                                                                                                    starosta obce

 

v Očovej 26. 2. 2019

vk.jpg


 
 

Kultúra a šport

25.5.2019   18.00 hod.

Kino Osveta Očová

Lady Bird

lady 1.jpg

Anglická dráma. Lady Bird je neobyčajný príbeh o obyčajnom dospievaní dievčaťa, ktoré zúfalo hľadá to, čo všetci ostatní - chlapca a zmysel života. Christine má osemnásť a žije s pocitom, že ešte nič nezažila. Že umiera zaživa, že sa dusí v škole aj doma pod dohľadom matky, ktorá vie všetko najlepšie. Ako väčšina jej rovesníkov sa rozhodne svoj život radikálne zmeniť. Že to bude bolieť, si nepripúšťa.
Hrajú: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges a ďalší.
MN do 12 rokov, český dabing, 94 min.
CinemArt, vstupné: 2,00 €


 

2.6.2019   17.00 hod.

Centrum obce

Váľanie veľkej máje

Máje.jpg

Pozývame občanov na "váľanie veľkej máje" v nedeľu 2. júna 2019 o 17.00 hod.


 

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu


 

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka