Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo obce Očová

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou Mateja Bela Funtíka v OčovejVytlačiť
 

OBEC OČOVÁ

zastúpená starostom obce

 

v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľa Základnej školy s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej,

ČSA 109/91, 962 23  Očová

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1. 7. 2019

POŽADOVANÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY:

Kvalifikačné predpoklady:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania  pre uvedený druh školy

- absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov

 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky:

 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej legislatívy
 • ovládanie úradného jazyka
 • bezúhonnosť
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti školskej legislatívy a v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
 • organizačné, komunikačné  a riadiace schopnosti

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 • písomná prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, osobitných kvalifikačných požiadaviek
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • návrh koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ Očová (rozsah max. 3 strany)
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti (nie staršie ako 1 mesiac)
 • doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka (len v prípade, ak požadované vzdelanie bolo získané v inom jazyku ako v štátnom jazyku)
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

Termín a miesto podania žiadostí:

Žiadosť do výberového konania a požadované doklady je potrebné zaslať alebo doručiť osobne na adresu:

Obec Očová, SNP 330/110, 962 23 Očová v zalepenej obálke do 5. 4. 2019 do 12.00 hod. s označením: Výberové konanie „riaditeľ ZŠ s MŠ Očová“ – neotvárať.

Termín, čas a miesto otvárania obálok bude zriaďovateľom oznámené predsedovi Rady školy pri ZŠ s MŠ Očová individuálne.

Termín, čas a miesto výberového konania oznámi výberová komisia (Rada školy pri ZŠ s MŠ Očová) prihláseným uchádzačom, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady a ďalšie a požiadavky, najmenej sedem dní pred jeho konaním.

                                                                                                 PhDr. Ján Senko

                                                                                                    starosta obce

 

v Očovej 26. 2. 2019

vk.jpg


 
 

Kultúra a šport

6.3. - 29.3.2019   od 12.00 hod. do 17.00 hod.

Obecná knižnica Očová

Marec - mesiac knihy, Týždeň slovenských knižníc

Knižnica 1.jpg

Pozývame Vás v mesiaci marec 2019 na návštevu Obecnej knižnice Očová


 

20.3.2019   16.30 hod.

Zrkadlová sála ZUŠ Očová

Srdce pre umenie - spoločný koncert pedagógov a ich žiakov

ZUŠ koncert.jpg

Srdce pre umeie


 

22.3.2019   10.00 hod.

Pamätník Mateja Bela

Pietna spomienka

Matej Bel 2017 021.jpg

Pozývame Vás na pietnu spomienku pri príležitosti 335. výročia narodenia Mateja Bela.


 

23.3.2019   18.00 hod.

Kino Osveta Očová

Bohemian Rhapsody

bohem..jpg

Americko-anglický životopisný, hudobný film, ktorý popisuje hudobnú dráhu a jedinečnú životnú a umeleckú kariéru Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až po pamätný koncert Live Aid v roku 1985. Film je oslavou rockovej skupiny Queen, jej hudby a predovšetkým Freddieho Mercuryho, ktorý svojou tvorbou aj životom vzdoroval všetkým stereotypom, vďaka čomu sa stal jedným z najvýraznejších umelcov svojej doby.
Hrajú: Rami Malek, Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Gwilym Lee, Ben Hardy a ďalší.
MN do 12 rokov, český dabing, 134 min.
CinemArt, vstupné: 2,00 €


 

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu


 

dnes je: 19.3.2019

meniny má: Jozef

Aktuálne OZNAMY do vášho mobilu

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka