Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o začatých správnych konaniach

Začaté správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 2.10. 2019


Žiadateľ: Jozef Krúpa, Očová Nábrežná 686/24

druh dreviny:  1ks borovica

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: 2971

vlastník pozemku: žiadateľ

odôvodnenie: strom zasahuje k elektrickému vedeniu, je neporiadok okolo neho a korene sa nachádzajú v blízkosti domu

termín výrubu: 

--------

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 10.10. 2019


Žiadateľ: Drahoslav Koštialik, Očová, SNP 424/240

druh dreviny:  1 ks smrek

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: E-KN 4364/1, ostatné plochy

vlastník pozemku: Obec Očová

odôvodnenie: strom zabraňuje vstupu na súkromný pozemok, zasahuje do el. káblov

termín výrubu: 

----

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 2.10. 2019


Žiadateľ: Obec Očová

druh dreviny:  4 ks lipa

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: E-KN 3873/2 (cintorín), C-KN 2399/1 (E-KN 4391/9 - predpolie)     

vlastník pozemku: žiadateľ

odôvodnenie: 2 lipy sa nachádzajú medzi hrobmi na miestnom cintoríne, hrozí poškodenie pomníkov vo vlastníctve skúkromných osôb, tako ako sa to stalo pri silnom vetre dňa 30. 9. 2019, kedy jedna lipa spadla na hroby a poškodila ich. Lipy sú duté, z časti suché. Ďalšie dve lipy rastú na predpolí cintorína, sú duté, suché a tiež hrozí ich vyvrátenie.

termín výrubu: október 2019

----

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 20.3. 2019


Žiadateľ: Pavel Pivoluska, Očová, Gagarinova 628/1

druh dreviny:  1 ks smrek strieborný

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: C-KN  2273/2, zastavané plochy  a nádvoria        

vlastník pozemku: žiadateľ

odôvodnenie: strom má obnažené korene a nakláňa sa smerom do ulice, ohrozuje elektrické vedenie a nehnuteľnosť (strecha)

termín výrubu: 2019

----

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v kontrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jtlucakova@zvolen.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Začaté správne konanie:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podaná dňa 20.2. 2019


Žiadateľ: Marián Rybár, Očová, Medzinárodného dňa detí 175/3

druh dreviny:  1 ks smrek

katastrálne územie: Očová

číslo parcely: C-KN  792/5, zastavané plochy  a nádvoria        

vlastník pozemku: žiadateľ

odôvodnenie: vrch a vetvy stromu zasahujú do elektrického vedenia a na strechu susedného domu

termín výrubu: 


 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka