Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Očová - súčasnosť

Očová pod majestátnou Poľanou - perokresba                               Očová pod majestátnou Poľanou - perokresba

Počiatok moderných dejín Očovej možno datovať od II. Polovice 19. storočia, keď sa zrušilo poddanstvo. Súkromne hospodáriaci roľníci prejavovali na prelome 19. a 20. storočia záujem o roľnícke družstevníctvo. Dynamicky sa mení profesijná štruktúra obyvateľstva – vzniká trh práce. Obec sa napojila cestnými spojmi na komunikačnú sieť regiónu, čím sa umožňuje prístupnosť do jeho hospodárskych a spoločenských centier. Očová sa stáva sídlom vyššej verejnosprávnej jednotky – notariátu. Dostala právo vydržiavať ročne dva jarmoky. Počet obyvateľstva narastá, pozitívne sa vyvíja jeho veková štruktúra, zvyšuje sa vzdelanostná úroveň. Na prahu 20. storočia sa do vývoja obce tragicky zapísala 1. svetová vojna v podobe strát na ľudských životoch, spôsobila ťažké ujmy vojenským invalidom a hlboko otriasla hospodárskymi a sociálnymi možnosťami väčšiny obyvateľstva. Obyvateľstvo sa zamestnáva poľnohospodárstvom. Očovania boli známi ako kupci s dobytkom. Od roku 1928 bola zavedená pravidelná autobusová doprava . Obecný úrad mal telefonické spojenie a v roku 1929 bola obec elektrifikovaná. V jeseni roku 1930 sa začalo s výstavbou terajšej školy a jej stavba bola zrealizovaná za 2 roky. Vyučovať sa začalo 3. januára 1933, otvorená oficiálne bola roku 1934 a tak v r. 2004 slávime 70 výročie otvorenia školy. Do toho času sa učilo na viacerých miestach nazývaných: Stará škola, Katolícka škola, U Jakubov, a V Sýkačkárni. Viackrát bola v Očovej navrhovaná aj ľudová škola hospodárska, no najväčší gazdovia ju zamietli. Ako Očová akceptovala politické zmeny po roku 1938, dokladá fakt, že ako operácia proti režimu tu vznikol Revolučný národný výbor a časť mužov nastúpila do Slovenského národného povstania. Obec podporovala povstanie finančne aj materiálne. Rumunská a Červená armáda zvádzali koncom februára 1945 ťažké boje o oslobodenie Očovej (padlo v nich vyše 300 vojakov). Nemecké vojsko odvlieklo dospelých mužov (800) a obec vyrabovalo. Počas bojov Očová utrpela aj veľké hmotné škody – vyhorelo 30 domov, poškodené boli verejné aj cirkevné objekty. Obec bola oslobodená 1.3.1945, ale vojnový stav (ostreľovanie) trval až do konca mesiaca.


 
ObrázokŠkody spôsobené vojnou
 
Po vojne boli hlavnou úlohou náhrada vojnových škôd (obci pomohla UNRRA), obnova demokratického, politického a spoločenského systému. Individuálna, štátna a družstevná bytová a iná výstavby si vyžiadala koncepciu výstavby a zástavby, rozvíjanie miestnej komunikačnej siete, elektrických rozvodov – modernú informačnú integráciu (miestny rozhlas 1951), regulácia potoka, úprava ciest pre autobusovú dopravu (od 26.5.1947). Súkromné hospodárenie v poľnohospodárstve nahradilo JRD.
 
ObrázokSídlo Poľnohospodárskeho družstva v Očovej
 
ObrázokZber obilia
 

ObrázokZber zemiakov


 
Zvýšila sa zdravotnícka starostlivosť. Od roku 1951 pôsobí v obci obvodný lekár, postavilo sa zdravotné stredisko, bola otvorená zubná ambulancia. Nezastupiteľný význam má vybudovanie obecného vodovodu v r. 1965, plynofikácia obce – 1993. Do siete miestnych vzdelávacích zariadení k základnej škole pribudla materská škola (začala sa stavať v r. 1949) a základná umelecká škola. Z verejnoprospešných stavieb má svoj význam objekt obecného domu – Obecný úrad (1952), kultúrny dom (ako provizórium 1949, dostavaný 1960 a Dom smútku). Obec nezabúda ani na svojich rodákov (viď stať „Slávni rodáci Očovej“) ani na svoju históriu (pomník padlým letcom).
Očová patrí k podpolianskym lokalitám s pôsobivým hudobno-tanečným folklórom. Folklór je v súčasnosti výrazným kultúrnym fenoménom v obci vďaka folklórnym súborom Očovan a Poľana, ktoré svoju krásu predviedli na – možno začínajúcich Očovských folklórnych slávnostiach – „Očovskej folklórnej hrude“ v auguste 2004 .
Poľnohospodárske družstvo Očová je transformované z Jednotného roľníckeho družstva Očová, ktorého začiatky sa datujú od 19. júla 1949. Družstvo systémom nájmu obhospodaruje 4576 ha pôdy od 1345 oprávnených osôb. (Z toho je 2003 ha ornej pôdy a 2573 ha trvalých trávnych porastov. V živočíšnej výrobe sa družstvo zameriava na chov hovädzieho dobytka mliečneho typu (1900 ks z toho 900 ks kráv prevažne holsteinského plemena, chov ošípaných a chov oviec. Družstvo poskytuje prácu cca pre 200 členov a zamestnancov družstva. Od r. 1995 družstvo organizuje každoročne celoslovenský Deň poľa s predvádzaním strojov na zber krmovín.

 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka