Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odovzdávanie kompostérov občanom

Odovzdávanie kompostérov občanomVytlačiť
 

Obec Očová v rámci projektu na predchádzanie vzniku bioodpadu v obci zakúpila kompostéry, ktoré dostanú vlastníci obývaných rodinných domov. Kompostéry  v objeme 1050 l spolu s návodom na obsluhu si môžu občania vyzdvihnúť v Remeselnom dvore Očová v sobotu 6. apríla 2019 v rámci dobrovoľníckej akcie Deň Zeme v čase od 8.30 do 11.30 hod. Následne si budú môcť občania kompostéry preberať v pracovných dňoch v remeselnom dvore v čase od 14.00 do 15.30 hod.

Podmienkou na prevzatie kompostéra je záväzok občana, ktorý potvrdí pri prevzatí kompostéra podpisom a to:

 • Umožní vykonanie kontroly zvereného majetku Oprávneným osobám, ktorými sú najmä:
  1. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  2. Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
  3. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
  5. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  6. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  7. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
 • o zverený majetok sa bude riadne starať a využívať ho len na určený účel
 • zverený majetok nepremiestni mimo miesta určeného na užívanie určeného zo strany Prijímateľa
 • bude informovať Prijímateľa o poškodení a odcudzení zvereného majetku
 • zverený majetok neprevedie na tretiu osobu, neprenajme, neprenechá do faktického užívania tretej osobe, nezaťaží akýmkoľvek právom tretej osob

kompostéry.jpg


 
 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka