Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Viacúčelové ihrisko

Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
VIACÚČELOVÉ IHRISKO
AREÁL ZŠ S MŠ M.B.FUNTÍKA, ČSA 109/91, OČOVÁ


 PROJEKT ÚRADU VLÁDY SR A NADÁCIE SPP
 MAJITEĽ: OBEC OČOVÁ
 PREVÁDZKOVATEĽ: ZŠ OČOVÁ- tel. 045/5349093

1. Vstup do areálu je povolený:
- žiakom ZŠ s MŠ M.B. Funtíka v Očovej vo vyučovacom čase od 0745 hod. do 1500 hod.

   v  sprievode učiteľa telesnej výchovy, triedneho učiteľa, vychovávateľky v ŠKD alebo iného

   pedagogického pracovníka

- žiakom školy, ktorí sú zapojení do krúžkovej činnosti ,v sprievode zodpovedného vedúceho

   krúžku v čase, ktorý je pre činnosť krúžku vymedzený

- členom TJ a záujemcom o športovú činnosť, ktorí majú s prevádzkovateľom viacúčelového

   ihriska podpísanú zmluvu o jeho využívaní vo vymedzenom čase (podľa priloženého

   časového  harmonogramu)


2. Do priestoru ihriska sa zakazuje vstupovať:
- v kopačkách akéhokoľvek typu, v zablatenej a inak znečistenej obuvi

- na kolieskových korčuliach a na bicykloch


3. Zakazuje sa:
- fajčiť v priestore ihriska a zakladať oheň v celom športovom areáli

- nadávať a vulgárne sa vyjadrovať v celom areáli

- podliezať futbalové bránky, preliezať cez mantinely

- poškodzovať majetok športového areálu a vybavenie ihriska

- vstupovať na ihrisko a odchádzať z neho mimo vyznačené vstupy

- konzumovať jedlá a nápoje v priestoroch ihriska

- znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadkami

- vodiť psov do areálu ihriska


4. Všeobecné záväzné pravidlá:

- každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového

   poriadku a individuálne ústne pokyny správcu ihriska

- každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný dodržiavať zmluvné podmienky používania

   ihriska a časový harmonogram

- maloleté deti musia byť na ihrisku sprevádzané zodpovednou dospelou osobou

- každý užívateľ ihriska je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a všeobecne záväzné

   právne predpisy

- prevádzkovateľ areálu a správca viacúčelového ihriska nezodpovedá za škodu vzniknutú

   osobe jej vlastným zavinením


5. Sankcie:

- za porušenie ustanovení prevádzkového poriadku a nerešpektovanie pokynov správcu ihriska

   bude uložená pokuta do výšky 1000,-Sk

- pri poškodení majetku bude voči osobe uplatnená náhrada škody v plnej výške


6. Režijné poplatky:
- aktivity žiakov vo vyučovacom procese a činnosť krúžkov organizovaných školou – bez

   poplatku

- aktivity skupín TJ Družstevník – poplatky podľa zmluvne dohodnutých podmienok

- študenti – 150,-Sk/1 hod.

- ostatné záujmové skupiny – 300,-Sk /1 hod.


ČASOVÝ HARMONOGRAM IHRISKA


Pondelok – piatok:

07.45 – 15.00 hod. - vyučovací proces žiakov ZŠ

15.00 - 21.00 hod. - krúžková činnosť žiakov ZŠ a aktivity ostatných skupín podľa

                              individuálnych dohôd s prevádzkovateľom

Sobota- nedeľa- sviatok – prázdniny:

08.00 – 21.00 hod. - aktivity záujmových skupín podľa dohôd s prevádzkovateľom

PREDNOSŤ MAJÚ VŚETKY ŠKOLSKÉ PODUJATIA


 

Oznamy miestneho rozhlasu

Smútočné oznamy

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

OČOVÁ Aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka